قیمت روز الکل صنعتی

الکل صنعتی ۹۶  درصد و ۷۰ درصد

الکل مقداری کمی از ایزوپروپیل خاصیت ضد میکروبیش کمتر است که الکل های ۷۰ درصد بهترین غلظت را برای این منظور دارند الکل صد درصد با اضافه کردن مقداری آب خاصیت ضدعفونی کننده پیدا میکند. برای استفاده از متانول حتما باید از دستکش و ماسک استفاده شود ایزوپروپیل هم اگر از راه دهان بیشتر از ۲۰ گرم وارد شود می تواند باعث مرگ شود.