فروشنده ی الکل نیشکر و چغندر

فروش الکل صنعتی و دارویی

الکل ها بسته به نوع کربنی که حمل میکنند به سه دسته تقسیم میشوند اما معمولا الکلهای طبقات مختلف فقط از نظر سرعت یا مکانیسم واکنش و به هر راهی هماهنگ با نوع ساختارشان با همدیگر تفاوت دارند. یک واکنش اکسایش که مستقیما با دخالت اتم های هیدروژن متصل به کربن حامل گروه OH انجام میشود، در طبقه ای از الکلها روندی کلملا متفاوت دارد.

 

فروش بدون واسطه ی الکل،عرضه ی مستقیم اتانول

بسته بندی الکل در بسته های یک لیتری

تولید کنندگان الکل باید در هنگام بسته بندی الکل تمامی موارد و نکات بهداشتی در مورد بسته بندی صحیح الکل رعایت کنند تا بتوانند محصولی با کیفیت و مطمئن ارائه دهند چرا که  کاربرد الکل در زندگی روزمره و علوم غذایی و شیمیایی به حدی است که ما نمیتوانیم در هیچکدام از این بخش ها پیش برویم بدون آنکه با الکلها برخورد نداشته باشیم.